Amaç  

 • Arap Dili ve Edebiyatı alanındaki bilimsel ve güncel gelişmelere ev sahipliği yapmak.
 • Akademisyenlere yayın yapma olanağı tanıyan, kolay ulaşılabilir ve prestijli bir dergi olmak.
 • Açık erişim ile okuyuculara bilimsel gelişmeleri ücretsiz takip edebilme imkanı sunmak.

Kapsam

Arap Dilbilimi ve Edebiyatı Dergisi (DÂD), Dil ve Edebiyat alanında hazırlanan çalışmaları yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir.

Scopus Konu Kategorisi: Sosyal ve Beşerî Bilimler/Dil ve Dilbilim; Edebiyat

Web of Science Konu Kategorisi: Sosyal Bilimler/Dilbilim;  Beşerî Bilimler/Edebiyat

Alt Disiplinler: Dergi, aşağıdakileri konuları kapsar;

 • Anlambilim
 • Arap Dilbilimi
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Arapçe Eğitimi
 • Arapçe Lehçeleri
 • Çeviribilim
 • Dil Felsefesi
 • Dil Sınıflandırması
 • Dilbilim Tarihi
 • Edimbilim
 • Fonetik
 • Fonoloji
 • Göstergebilim
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Morfoloji
 • Poetik / Edebiyat Kuramı
 • Psikodilbilim
 • Sosyodilbilim
 • Söylem Analizi / Metin Dilbilimi
 • Sözdizimi
 • Sözlükbilimi / Sözlükbilim
 • Uygulamalı Dilbilim