ETİK KURALLAR

 1. Beyan ve Kabul

DÂD’e makale yükleyen yazarlar aşağıdaki hususları peşinen beyan ve kabul ederler. Bu hususlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız çalışmanızı DÂD’e yüklemeyiniz.

 • Arap Dilbilimi ve Edebiyatı Dergisi (DÂD)’e makale gönderen yazarlar etik kurallara uygun hareket ettiklerini peşinen kabul ederler. Yazarların bu sorumluluğu eserlerini DÂD sistemine yükledikleri anda başlar.
 • DÂD’e yüklenen makaleler daha önce başka yerde yayınlanmış olmamalı ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.
 • Yazarlar çalışmalarının orijinalliğini gösteren intihal raporunu sisteme eklemelidir.
 • Yazarlar eserlerini oluştururken yararlandıkları tüm kaynaklara atıf yapmak zorundadır.
 • Yazarlar eserlerini oluştururken evrensel hukuk kurallarına, güncel yasalara ve insan haklarına aykırı biçimde veri toplayamazlar. Yasalara uygunluk konusundaki bütün sorumluluk yazarlara aittir.
 1. Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar
 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı çalışmalar
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar
 1. Diğer Hususlar
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve makalede bu belirtilidir.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.
 • Yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uyulmalıdır.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

AÇIK ERİŞİM YAYIN POLİTİKASI

Arap Dilbilimi ve Edebiyatı Dergisi (DÂD) açık erişim yayın politikası benimsemektedir. Bu kapsamda Arap Dilbilimi ve Edebiyatı Dergisinin açık erişim sitesini (https://www.daadjournal.com) kullanmaktadır.

Arap Dilbilimi ve Edebiyatı Dergisi (DÂD) ayrıca, “Budapeşte Açık Erişim Hareketi” (BOAI)’nin yaptığı “Açık Erişim” tanımındaki ilkeleri (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/) benimsemektedir.

Bu ilkelere göre “Açık Erişim” şu anlama gelmektedir:

“Hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler.”

Arap Dilbilimi ve Edebiyatı Dergisi (DÂD)’de yayınlanan bütün makaleler Açık Erişim Politikasının gereği olarak Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND 4.0) lisansına (https://creativecommons.org/) tabidir.