الشخصيات السردية في رواية سيدات القمر للأديبة العمانية جوخة الحارثي مقاربة سيميائة

Doç. Dr. Said Amouri, Ummanlı Yazar Joukha Al-Harthi'nin Romanındaki “Seyyidâtü’l-KamerAnlatı Karakterleri, Göstergebilimsel Yaklaşım .....113-135

 

 Özet:

Arap feminist yazıları ve özellikle de Umman feminist yazıları, son yıllarda kurgu anlatımının zenginliği için bir model sayılır. Çünkü öncüleri, hikaye unsurlarını sanatsal bir kalıpta eriten yüksek tekniklerle, alıcı etkileşim imkanlarına sahip entelektüel bakışlar sunan kurgusal sanat oluşturma gücü kazandılar. Bu durum Umman feminist anlatımını Arap anlatısında ön plana çıkarır.

Bu, Ummanlı romancı Joukha Al-Harthi'nin Seyyidâtü’l-Kamer’inin karakterlerindeki çalışmamızı sunmak için önemli bir görüntüdür. Anlatı karakterlerini göstergebilimsel bir yaklaşımla sunuyoruz. Bu sayede anlatıya hakim olan görüşü tanımaya çalışıyoruz. Bu görüş, anlatı dilindeki işaretsel unsurlarla bir dizi biçimsel ilişkiyle belirlenen kurgusal karakterin, anlatıda dönüşüm geçiren göstergesel bir işaret olmasından hareketle, kadının anlatıcının kurgusal sesine bürünmesi vasıtasıyla entelektüel ve psikolojik durumlarını temsil etmesi yoluyla erkeğe dair bakış açısını sunmasıdır. Bunun için göstergebilimsel uygulama araçlarını etkisel örnekler gibi uygulamaya, anlatı dili düzeyindeki yüzeysel ilşkileri takip etmeye ve karakterlerin okunmasında derinleşmeye çalıştık.

 

 Anahtar Kelimeler:

Seyyidâtü’l-Kamer, Göstergebilim, Karakterler, Feminist Roman.