Arapça’daki Dilbilim Terimlerinin Çeviri Problemi

Prof. Dr. Lekbir Elhassani, Arapça’daki Dilbilim Terimlerinin Çeviri Problemi …………………… 3-27

Özet:

Bu araştırma, eğer dilbilim terimleri yabancı dillerde mevcut olan kavramlar ve kelimeler için bilimsel bir çalışma olmak istiyorsa, standart bir mekanizma olması bakımından terminoloji üretiminin benzetme ve gerçekleştirmeye yönelen bir temel olarak görülmesi mümkündür olarak ifade edilen şartlı bir kurala dayanıyor. Bu kabul onlar vasıtasıyla yeni bir terim kültürü oluştarabileceğimiz kelimelerin belirlenmesine yansıyacaktır. Bu yeni kültür Arap Dili çalışmalarına kendisi ve diğer diller arasında her geçen gün açılmakta olan uçurumdaki gelişmelere ayak uyduracak yeni bir kimlik ve canlılık verecektir. Bu uçurumun kapatılması ancak dilbilim terimlerinin birleştirilmesi ve bu birleştirilen terimlerin eğitime, sosyal ve kültürel hayata dahil edilmesiyle sağlanacaktır. Bu durumun gerçekleşmesi için, işleri kolaylaştıran ve uyum sağlayan gerçek bir siyasi iradenin yanında büyük ölçüde yeterlilik ve ciddiyete sahip uzman araştırma kurumlarına ihtiyaç duyuyoruz.

 

Anahtar Kelimeler:

Kavram, Terim, Ta’rîb, Çeviri