Arist...

Dr. Mohammed Aithammou, Aristotelesçi Kategoriler Teorisi ve Felsefi Arap Belagatı’nda Kullanımları …………………. 128-168

Özet:

Bu makale, Sicilmâsi’nin ( el- Menzau’l- bedî’ fî Tecnîsi Esâlibi’l-bedî’ ) isimli kitabını üzerine inşa ettiği, Aristotelesçi Kategoriler Teorisini incelemeyi amaçlamaktadır. Sicilmâsi kitabında, Belâgat malzemesini Aristoteles’in sekiz mantık kitabında tartıştığı mantıksal teorinin dayandığı kural ve kontrollere göre düzenlemiştir. Özellikle Kategoriler kitabında “ Kategoriyas” diye isimlendirmiştir. Bu sebeple bu çalışmada, Sicilmâsi’nin kitabı üzerinden, mantık kategorisi kavramı, tecnîs ile ilişkisi ve Arap belâgatindeki kullanım yöntemi açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Belâgat, Bedi’, Aristoteles sözleri, es-Sicilmasi, el- Menzau’l- bedî’ fî Tecnîsi Esâlibi’l-bedî’.