Devrimci Film Nevveh’in İmge Söylemine Semiyolojik Bir Yaklaşım Vatandaşlık Arayışı

Doç. Dr. Bendahoua kheira, Devrimci Film Nevveh’in İmge Söylemine Semiyolojik Bir Yaklaşım  Vatandaşlık Arayışı ……………….337-355

 

Özet:

Bu makalede vatandaşlık meselesinin geçen asrın yetmişli yıllarında yapılan devrimci filmlerde bir fikir ve bilinç olarak bulunuşunun izini sürmeye çalışıyoruz. Bu dönem, ifade hürriyetini ve gidişatı belirleme hakkını somutlaştırmaya çalışan metin, film ve sanat eserlerinde geçen olayları bizzat yaşayan nesle yakın bir dönemdir. Belki de bu dönemde yazılmış edebi eserlerde vatandaşlık arayışının bizatihi yazar, yönetmen ve aktörün düşünce ve yöneliminin yeniden tersine çevrilmesi gibi olduğunu söylersek abartmış olmayız. Bu yüzden doğru ile yanlışın, umut ile acının ve baskı ile hürriyetin birbirine girdiği pek çok durumu içeren Nuh filmini araştırmayı seçtik. Araştırmamızda varsayımlar ve problemlerden hareketle semiyolojik karşılaştırma metodünü benimseyerek vatandaşlık olgusunun izini sürmeye ve çeşitli işitsel, görsel, sözel ve sözel olmayan hitapların anlamlarını ortaya çıkarmaya bunun sonucunda da meselenin temel şifrelerini çözmeye çalışıyoruz.

 

Anahtar Kelimeler:

Vatandaşlık, Hitap, İmge, Söylenen, İşitilen, Semiyolojik Karşılaştırma