Doha Tarihsel Sözlüğü ve Arapça ile Türkçe Arasındaki Kültürel ve Dilsel Yakınlaşmayı Ortaya Koymadaki Rolü

Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Derviş MÜEZZİN& Muhamad Aldibo Alnajjar ……………  413 - 437

Özet:

Tarihsel sözlükler, özellikle de Doha Tarihsel Sözlüğü, dilin hafızası ve dil ile konuşanları arasında bir bağlantı olarak kabul edilir. Bugün ile geçmişi ilişkilendirip, elleri altında bulunan yazılı veya bir yere nakşedilmiş kaynaklara dayanarak,  zaman içerisinde dilin söz varlığı ve anlamlarında meydana gelen değişim ve gelişimi gösterir. Bu araştırmamızda, Arapça’nın dilsel ve kültürel olara Türkçe üzerindeki erkisini ortaya koymaya çalıştık. Aynı zamanda iki dil arasındaki yakınlaşmada bulduğumuz etkiyi ve bu yakınlaşmanın önemini, Doha Tarihsel Sözlüğü’nün verileri ışığında ortaya koyduk. Araştırmanın hedefleri, genel olarak tarihsel sözlüklerin özel olarak  Doha Tarihsel Sözlüğü’nün faydalarını göstermek, iki dil arasındaki bu yakınlaşmanın etkisini idrak etmek ve araştırmacıları bu sözlükten yararlanmaua yönlendirmektir. Araştırmada, Arapça’dan türeyen Türkçe sözcüklerin sayılmasına dayanan nicel yaklaşım ile bir dizi sözcüğü dilsel ve kültürel olarak analiz ettiğimiz analitik yöntemi kullandık. Ulaştığımız sonuçlardan en belirgini, Arapça’nın etkilenen ve etkileyen bir dil olduğu, Türkçe’yi de dilsel ve kültürel olarak etkilediği sonucudur. Anahtar Kelimeler:

Arapça , Türkçe , Kültürel, Dilbilimsel, Doha Tarihsel Sözlüğü