Edimbilimsel İşaretler ve Tefsirdeki Tezahürleri, Enfal Suresinden Örnekler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed TAWFIK, Edimbilimsel İşaretler ve Tefsirdeki Tezahürleri, Enfal Suresinden Örnekler ………… 29-83

 

Özet:

Bu araştırma, Kuranî hitabın  incelenmesinde modern dilbilimden ve onun tefsir ve tevildeki tezahürlerinden yararlanmaya çalışmaktadır. Bu da edimbilim yönteminin bir mekanizmasının Enfal Suresine uygulanmasıyla gerçekleşecektir. Araştırma  kişisel, zamansal, mekansal, sosyal ve söylemsel gösterge örneklerine dayanmakta ve bunları çeşitli tefsir kaynaklarına göre tevil etmeye ve işaret ettiği kaynakları açıklamaya çalışmaktadır. Son olarak bunun murad edilen anlamı belirleme üzerindeki etkisi ortaya konulacaktır.

 

Anahtar Kelimeler:

Dilbilimsel Tefsir, İşaretler, Edimbilim, Hitab Analizi, Enfal Suresi