el-Mu...

Kanatbek OROZOBEKOV, el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî’de Anlam Değişmesi …………………………169-204

Özet:

Her dilin kendi kelimelerinin anlamlarını ve çağrışımlarını anlatan kendi sözlükleri vardır. Arap dilinde de “Ayn”, “Lisânü’l-Arab”, “et-Tehzib fi’l-Lüğa” “el-Muhît”, “Tâcu’l-Ârûs gibi sözlükler vardır. Arapça konuşanlar ve öğrenenler için, Arap Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü tarafından görevlendirilen bir grup kıdemli Arap dilbilimci tarafından yazılan, hazırlanan ve 1988'de yayınlanan “el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî” sözlüğü, Modern Arapça sözlükler arasında bulunmaktadır. Mukaddimesinde belirtildiği gibi bu sözlük, çalışmalarında orta veya ileri seviyeye ulaşmış ana dili Arapça olmayanlar için tasarlanmıştır. Bu sözlükte on altı bini aşan birçok kanıt ve modern ifadeler bulunmaktadır, Bu bizi “el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî” sözlüğünün bir yönü olan anlam değişimi konusunu incelemeye teşvik etmiştir. Sözlükte yer alan ve anlamsal bir değişim gösteren kelimeler betimsel-analitik yöntemle ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:

 Anlambilim, el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî, Anlam Değişmesi, Anlam Daralması, Anlam Genişletilmesi.