Frank...

Prof Dr. Maalaoui Nihed, “Frankenstein Bağdatta” Kitabındaki Sanatların İletişimi: Kapak Fotoğrafı Örneği …............…………10 - 54

Özet: 

Bu araştırma, işaretlerin iletişiminin - (intersemioticité ) okunuşu (le dit) ve görünüşü (le vu)- şiirsel etkisini test etmeyi amaçlamaktadır. Bu işaretler,  postmodern romanı karakterize etmektedir. Bu şekilde, bir zamanlar imkânsız olan, okuyucunun işaretleri yorumlamada aktif olmasını, romansal anlatımla ufkunun genişlemesini, farklı enerjilerle zenginleşmesini ve başka dünyalara açılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu çalışmada postmodern romanın kapağında bulunan fotoğrafların aralarındaki iletişimi de belirleyeceğiz.  Kapaklardaki mânevi ekler ve yaratıcı enerjilere dayanan roman yazma pratiğinden oluşan metinler ve romanın kapaklarına çömelmiş fotoğrafik görüntüler anında kayıt işlevi gibi yayıncının dar ticari amaçlarını aşmaktadır ve anlatıcının kodlama yeteneğini ve alıcının kodları deşifre etme yeteneğini yükseltmek için sözlü metin işaretleriyle etkileşime giren görsel bir işarete dönüşmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Sözlü işaretler, Görsel işaretler, İşaretlerin iletişimi, Fotoğrafik görsel, Şifreleme.