İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” Efsanesinde Yer Alan Felsefî, Tasavvufî ve Edebî Yönlerin Değerlendirilmesi (Ma

Meryem FARUK, İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” Efsanesinde Yer Alan Felsefî, Tasavvufî ve Edebî Yönlerin Değerlendirilmesi (Makale Çevirisi)…………………..357-386

 

Özet:

Çevirisi yapılan “İbn Tufeyl’in ‘Hay Bin Yakzan’ Efsanesinde Bulunan Felsefî, Tasavvufî ve Edebî Yönün Değerlendirilmesi” adlı araştırma makalesi; felsefi, tasavvufi ve edebi bir çalışmadır. Araştırma, üsluba ve belagata dayanarak felsefi-tasavvufi metinleri eleştirel bakış açısıyla incelemektedir. Aynı zamanda felsefi-tasavvufi olan bu metinlerin şerh edilmesinde belagat ve üslup yönünden inceleme yönteminin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.  Böylece Arap edebiyatıyla ilgilenen kişilere, uygulamalı modern eleştirel yöntemler hakkında bilgi sunmaktadır. Çalışmanın edebi bir dili olması, betimlemelere, istiarelere yer vermesi, tasavvufi ve felsefi terimlerin bulunmasından dolayı; belagat kitapları, tasavvuf ve felsefe sözlükleri incelenmiştir. Böylece okuyuculara kaynak metne anlam bakımından en yakın çeviri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Çeviri, Hay Bin Yakzan, İbn Tufeyl, Felsefe, Tasavvuf, Edebiyat.