Kılıçların Sonu Kasidesinde İlk Şokun Yankıları

Dr. Awad Al-Hayawi, Kılıçların Sonu Kasidesinde İlk Şokun Yankıları ……………………….233-270

Özet:

Araştırma şair Suâd es-Sabbâh’ın kendisinin ve ülkesi Kuveyt’in başına gelen en büyük trajedinin ortasında kocasına ağıt olarak yazdığı  “Kılıçların Sonu” kasidesindeki ilk şokunun yankılarını inceliyor. Araştırmanın hedefi kasidenin psikolojik havasından hareketle ve psikolojik yönteme dayanarak bu ağıttaki kadınlık psikolojisini ve şairin yaşadığı çifte kayıpla (kocasının ve ülkesinin kaybı) ilişkisini anlamaktır. Bunu yaparken kayıpla ilgili semboller ( kartal, aslan, dağ, kılıç, çadır, sahil, zırh, kabile, deniz, gölgelik ve Kuveyt) takip edilmiştir. Tecrübenin özelliği ve edebi hatıra arasında bir yönden şairin ağıt yakılanla ilişkisini ve onun şair üzerindeki psikolojik yansılamalarını açığa çıkaran ve bir yönden de ona doğru yönelmesini açıklayan bir okuma yapılmıştır. Şairin büyüğü vatanının medeni unsurlarını ve insan kaynaklarını hedef alan küçüğü ise rahmetli kocasını hedef alan iki trajedi arasında çifte yas halindeyken ortaya çıkan kişilik özelliklerine atıfta bulunulmuştur. Bu durum bizi yalnız toplumsal ego ile doymuş bireysel egoyla zıtlaştırıcı değil bütünleştiren bir yüzleşmeye götürmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Suâd es-Sabbâh, Şokun Yankıları, Kılıçlar, psikolojik , kayb etmek.