Korona Salgını Sürecindeki Bilgilendirici Söylemde Edimbilimsel Boyut - Amaçlarla İlgili Çalışma

Dr. Öğr. Üyesi  Rania Ahmad Amoori, Korona Salgını Sürecindeki Bilgilendirici Söylemde Edimbilimsel Boyut - Amaçlarla İlgili Çalışma …………………..85-110

 

 

Özet:

Bu araştırmanın fikri, söylemin belirli bir bağlamdaki anlamını ortaya çıkarma düşüncesi etrafında şekillenmektedir. Araştırma dili canlı bir kullanım olarak görüyor. Dilin nahiv kurallarında göründüğü gibi sadece somut işaretler olmadığını, aksine bu işaretlerden bağlamın incelenmesini gerektiren etkileşimsel bir ortam oluşturan bilgi üretimini gerektirdiğini düşünüyor.

Bu çalışma Ürdün Sağlık Bakanlığı’nın Korona salgını sürecinde yaptığı bilgilendirici söylemi edimbilimsel yöntemi kullanarak inceleyecektir. Çünkü bu yöntem dilin kullanımı yanında söylemden ortaya çıkan amaçla ve onun literal anlamı aşan bir boyutta nasıl aktarılacağını araştırmakla da ilgilenmektedir. Buna göre araştırma, konuşmanın zamanı, yeri ve üretim bağlamı gibi dış gerçekleri dikkate alarak konuşmanın amaçlarını aktarabilmesini sağlamak için söylem üreticisinin farklı dil düzeylerini belirli bir bağlamda kullandığı mekanizmaları inceleyecektir. İkna stratejilerini gerektiren amaçlara ve yönlendirme ve hatırlatma stratejilerini gerektiren yönetime hizmet eden söylem strajelerine vurgu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Edimbilimsel Yaklaşım, Sağlık Bakanlığı Söylemi, Korona Salgını, Söylem, Bağlam