Medya’da Arapça - Diyalektik İlişki

Doç. Dr.  Said Laouadi, Medya’da Arapça - Diyalektik İlişki …………….. 159-196

 

Özet:

Uzmanlar Arap medyasının görevinin sadece yeni haberleri yaymak ve haberlerin içeriğini analiz etmek olmadığını; medyanın aynı zamanda reklamlara paralel olarak Arapça’yı da halka öğreten “açık bir dil eğitim okulu” oluşturduğunu düşünüyorlar. Radyo dili işitsel olarak, gazete, televizyon ve internet ise görsel olarak öğretir. Ve Arap Dili medya endüstrisiyle birlikte hızlı gelişmeleri ifade etme gücünü göstemekte ve çağdaş yaşamla ilgisinde şüphe duyan iddiaların oluşturduğu duvarı yıkarak bütünleşmektedir.

Ancak Arap Dili’nin medyadaki işlevi farklı aşamalardan geçmiştir. Araştırmamız Arapça ile medya arasındaki diyalektik ilişkiyi iki yönden incelemektedir. Birincisi olumlu yönlerle ilgilenirken ikincisi olumsuzlara odaklanmaktadır. Araştırma bu ilişkinin geliştirilmesi ve gelecekteki rotasının düzeltilmesi için bir takım öneriler sunmaktadır.

 Anahtar Kelimeler:

 Arap Dili, Medya Endüstrisi, Arap Medyası, Lehçeler, Lingüistik Melezleşme