Moder...

Dr. Radja Mestour & Soumia Fekır, Modern Uluslararası Sinemada Doğu İmajı - Alaaddin Filmi (2019) Örneği-………………  106 - 127

Özet:

Oryantalist yapımlarda farklı Arap ve Müslüman imajları vardır. Özellikle küresel film üretimindeki Doğu tasviri, Doğu ve Batı ikiliğinin, Doğu’nun ötekileştirilmesinin ve Batı’dan daha düşük değerde olduğunun en uygun göstergesidir. Bu, Doğu'nun sahip olduğu şeylerin en önemlisini yani kimliğini gasp ederek, Doğu'nun mallarına zorunlu olarak el konulmasına yol açar. Çalışmada, dünyaca ünlü Disney şirketinin yapımı olan “Alaaddin” filmi model gösterilerek, bu durum vurgulanmıştır. Bu filmde Doğu'nun eski ötekileştirilmiş tasviri değiştirilmeye çalışılmıştır. Doğu’nun kimliğini değiştirme girişimlerini, şiddetli terörist imajı yerine mûcizevi ve şaşırtıcı sihir kisvesi altında saklamaya çalışmışlardır. Her iki imge de bu sanatta kendisine sunulan tasvirle çelişen Doğu'nun kimliğini değiştirmeye yönelik büyük bir girişimdir. Bu elbette, halkın önünde sahte gibi gösterildiği için gerçekte sahip olduğu şeyler üzerindeki mülkiyet hakkını kaybetmesine neden olacaktır. Ancak bunun kasıtlı mı yapıldığı yoksa gizlenemeyecek kadar Oryantalist düşünceye sahip olmalarına mı dayalı olduğu tartışma konusu olmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler:

 Doğu İmgesi, Yağmalama, Oryantalizm, Sinema, Alaaddin, Kimlik.