Moris...

Dr. Mohamed Aly Abdelrazeq Zalalo, Morisko Granada’dan İspanya Kralı’na Bir Mektup: Arap Dili ve İslâmi Gelenekleri Savunma -Takdîm ve Tercüme-…………………………….. 205-231

Özet:

Bu makala  ö nemli tarihi bir belgeyi takdîm etmektedir.  MS 1567'de Moriskolu  Francisco Nuneth Moulay tarafından Kastilya dilinde (Eski İspanyolca)  İspanya Kralı II. Philip'e yazılmıştır. Bu mektupta, Hristiyan yönetimi altındaki Granada Krallığı'nda kalan Müslümanların; Arapça konuşmasını, Endülüs kıyafeti giymesini, Arap ve İslâm gelenek ve göreneklerini uygulamalarını yasaklayan pragmatik kararnameye itiraz etmişlerdir.

Bu el yazması, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok araştırmacı ve tercüman tarafından incelenmiş, araştırılmış, yayınlanmış ve Orijinal metin eski İspanyolca'dan çeşitli Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Ancak Arap kültürü ve İslami çevre için önemli bir tarihi aşamaya atıfta bulunmasına rağmen, Arap ve İslam kütüphanelerinde aynı ilgiyi görmemiştir. Bu sebeple  bu tarihî belenin tercümesi, makalenin konusu olarak seçilmişter.

Anahtar Kelimeler:

Moriskolar, Francisco Nuneth Moulay, Granada, hükümdar fermanı, II. Philip