Salah...

Prof. Dr. Mohammad Mahmoud Abuali, Salah Abdu’s-Sâbur’un Şiirinde Gece İmgesi ………………… 55 - 105

Özet:

Bu çalışma, Salah Abdu’s-Sâbur'un psikolojik dünyasına girmeyi sağlayan ve etkili bir hayal gücü aracı olan “gece imgesini” ortaya çıkartmayı ve yakından izlediği bu varlık hakkındaki görüşünü bildirmeyi amaçlamaktadır. O, geceyi psikolojik durumuna göre tasvir etmektedir. Ona göre gece, bazen evreni ve hayatın önemli olduğunu derin derin düşünmenin zamanıdır. Bazen endişelere sürükler ve üzüntü getirir. Bazen sevgiliye kavuşma zamanı ise bir zevk kaynağıdır. Bazen de ölümün eş anlamlısı ve yaşam döngüsünün sonudur.

Salah Abdu’s-Sâbur gece imgesini, ona daha zengin ve değerli bir anlam katacak bir tasvirle şekillendirmeye başvurmuştur. Bu da onun iç ve dış dünyasını daha iyi ifade etmesini sağlamıştır. Genel olarak gecenin zaman içindeki konumunu tasvir etmiştir. Çünkü şiirsel metinde olmayan yoğun çağrışımlara gönderme yapmaktadır.

Bu çalışma, Salah Abdu’s-Sâbur'un şiirindeki gece imgesinin, önceki Arap Şiirlerinden daha derin olduğunu göstermektedir. Bu durum, onun şiirsel deneyiminin büyük bir bölümünü oluşturan Batı etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Şairin şiirini incelemek için sanatsal yöntemi ve betimleme yöntemini takip ettim ve onun, önce gecenin görüntüsünü izleyip ardından yorumladığını gözlemledim.

Anahtar Kelimeler:

Edebiyat, Edebî Eleştiri, Salah Abdu’s-Sâbur, Gece, İmge