Sosyodilbilimci Olarak CÂHIZ Dilin Toplumla İlişki Üzerine Bir Okuma

Dr. Öğr. Üyesi. Laachiri Mohammed Nafie ………………  347 - 380

Özet:

Bu araştırma, Câhiz’in özellikle gündeme getirdiği ve kendisinin yaşadığı dönemde geçen bazı sosyolojik meseleleri incelemeyi hedeflemektedir. Câhiz modern sosyolinguistikin ele aldığı,  dillerin farklılığı, dil seviyelerinin farklı sosyal sınıflar, ırk, cinsiyet, yaş ve kullanım alanlarına göre çeşitlenmesi, lehçelerin (diyalekt) özellikleri, Diglossia olgusu, iki dillilik ve kent (urban) sosyolojisi gibi dil meselelerinin bir çoğuna dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler:

el-Câhiz, Sosyolinguistik, Dil, Toplum, Lehçe, Sosyal Konum, Dilsel Karışım