Wolfgang Borchert ve Gamal Al Ghitani arasındaki anlatı zamanı

Dr. Öğr. Üyesi  Hesham MOTOWA, Wolfgang Borchert ve Gamal Al Ghitani arasındaki anlatı zamanı…………………..271-306

 

Özet:

Makale, Alman yazar Wolfgang Burchert'in "Mutfak saati"hikayesini ve Mısırlı yazar Gamal Al-Ghitani'nin "yer küresi" hikayesini karşılaştırdı. Karşılaştırma, her iki hikayedeki Kronolojik anlatıma dayanıyordu.

 Makale, Arap ve Alman kültürünü alan olarak alan karşılaştırmalı çalışmaların azlığı nedeniyle önem kazanmaktadır. Onun için arap ve alman kültürlerinde yön bulmuştur.

Arap çalışmalarındaki karşılaştırmalı çalışmaların çoğu, bir yandan Arap edebiyatı diğer yandan İngiliz veya Fransız edebiyatı arasında dönüyor. Bu da Arap karşılaştırmalı araştırmalarında büyük bir boşluk oluşturuyor.

Makale, Wolfgang Borchert ve Gamal Al Ghitani arasında, iki yazar arasında doğrudan bir etkilenme ve etkileme ilişkisi olmayan birçok benzerlik olduğu sonucuna varmıştır. Bu benzer ilişkiler, her iki yazarın da şiddetli olaylardan kaynaklanan bir dizi benzer deneyimlerden. Şiddetli ve sert savaş yenilgisinin sonucu olabilir.

 

Anahtar Kelimeler:

Kısa hikaye, Anlatı Zamanı, Gamal Al Ghitani, Wolfgang Borchert