ETİK KURALLAR

 

 1. Beyan ve Kabul

DÂD’e makale yükleyen yazarlar aşağıdaki hususları peşinen beyan ve kabul ederler. Bu hususlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız çalışmanızı DÂD’e yüklemeyiniz.

 • Arap Dilbilimi ve Edebiyatı Dergisi (DÂD)’e makale gönderen yazarlar etik kurallara uygun hareket ettiklerini peşinen kabul ederler. Yazarların bu sorumluluğu eserlerini DÂD sistemine yükledikleri anda başlar.
 • DÂD’e yüklenen makaleler daha önce başka yerde yayınlanmış olmamalı ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.
 • Yazarlar çalışmalarının orijinalliğini gösteren intihal raporunu sisteme eklemelidir.
 • Yazarlar eserlerini oluştururken yararlandıkları tüm kaynaklara atıf yapmak zorundadır.
 • Yazarlar eserlerini oluştururken evrensel hukuk kurallarına, güncel yasalara ve insan haklarına aykırı biçimde veri toplayamazlar. Yasalara uygunluk konusundaki bütün sorumluluk yazarlara aittir.
 1. Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar
 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı çalışmalar
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar
 1. Diğer Hususlar
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve makalede bu belirtilidir.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.
 • Yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uyulmalıdır.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

سياسة  حق الوصول المفتوح – الحر

تتبنى (ضاد) مجلة لسانيات العربية وآدابها سياسة الوصول المفتوح للنشر، وعلى هذا الأساس، تستخدم المجلة موقعهاالإلكتروني:(https://www.daadjournal.com) ذا الوصول المفتوح الحر.

كما تتبنى (ضاد) مجلة لسانيات العربية وآدابها مبادئ مبادرة بودابست (BOAI) للوصول (المفتوح/ الحر) والتي يمكن مراجعتها من خلال الرابط التالي:

https://www.budaporeopenaccessinitiative.org/

 • وفقًا لهذه المبادئ، فإن الوصول (المفتوح / الحر) يعني أن الأبحاث العلمية المحكمة المنشورة على موقع هذه المجلة؛ يمكن الوصول إليها مجانًا، ويمكن قراءتها وتنزيلها ونسخها وتوزيعها وطباعتها ومسحها ضوئيًّا وربطها بالنصوص الكاملة وفهرستها ونقلها إلى برامج الاعتماد العلمية واستخدامها لأي غرض قانوني دون أي موانع مالية أوقانونية أوتقنية، ويقر المؤلفون وأصحاب حقوق الطبع والنشر بأن جميع المستخدمين يتمتعون بحرية الوصول هذه”.
 • تبعا لسياسة الوصول المفتوح / الحر؛ تخضع جميع المقالات المنشورة في (ضاد) مجلة لسانيات العربية وآدابها للترخيص: (CC-BY-NC-ND 4.0)، الموجود تفاصيله على الرابط التالي:

https://creativecommons.org/