حمل العدد كاملا

Sayı 2

BaşlıkAçıklamaالتحميل
العدد الثاني 27-12-2020 المعاينة الأولية
تعريف المجلة العدد الثاني المعاينة الأولية
المحتويات المعاينة الأولية
أبعاد العلاقة بين اللغة العربية والهوية الحضارية

Dr. Öğr. Üyesi Draoui Elayachy, Arap Dili ile Medeni Kimlik Arasındaki İlişkinin Boyutları  Sosyolinguistik Bir Yaklaşım .......... 9-37

 

Özet:

Bu araştırma, dil-kimlik problemini, temeli iki kavram arasında çeşitli boyutlarda ve kültürel, medeni, sosyolojik ve terihsel düzeylerde var olan sıkı diyalektik ilişkiyi vurgulayan bir kanaatten hareketle incelemeyi amaçlamaktadır. Sonrasında, esas olarak biçimsel/mantıksal felsefelerin ve başında dili diğer herhangi bir sosyal, kültürel, bilişsel veya bunlar dışındaki düşüncelerden bağımsız olarak kendi içinde ve kendisi için incelemeye çağıran Yapısalcılığın geldiği kapalı dilbilimsel yönelimlerin somutlaştırdığı geleneksel kapalı dil algısı çürütülmeye çalışılacaktır. Yapısalcılık, bu çalışmada dil ile ilgili benimsenen ve onun çevresinde olanlardan etkilenen ve onu etkileyen açık bir sistem olması bakımından ele alan açık algının tersidir. Burada, dili sadece bir iletişim aracı olarak görmenin ötesine geçilir ve daha önce zikredildiği gibi onun kültür ve medeniyet üreticisi, kimliğin ve onunla ilgili değerlerin, sembollerin, adetlerin, davranışların ve canlı beşerî bir toplum dışında gerçek anlamda var olması mümkün olmayan diğer olguların yaratıcısı olduğu görüşüne yükselinir.

Anahtar Kelimeler:

Arap Dili, Kimlik, Medeniyet, Toplum, Kültür, Sosyolinguistik, Dil Güvenliği.

المعاينة الأولية
التداولية في الدرس اللغوي بين مظاهر التأصيل وآفاق تطوير المفاهيم

Prof. dr. Dehbia Hamou Lhadj, Arap Dilbilimde Edimbilim Köklerini Arama Tezahürleriyle Metodolojik ve Kavramsal Geliştirme Ufukları Arasında ........... 39 -64

 

Özet:

Bu araştırma, dil-kimlik problemini, temeli iki kavram arasında çeşitli boyutlarda ve kültürel, medeni, sosyolojik ve terihsel düzeylerde var olan sıkı diyalektik ilişkiyi vurgulayan bir kanaatten hareketle incelemeyi amaçlamaktadır. Sonrasında, esas olarak biçimsel/mantıksal felsefelerin ve başında dili diğer herhangi bir sosyal, kültürel, bilişsel veya bunlar dışındaki düşüncelerden bağımsız olarak kendi içinde ve kendisi için incelemeye çağıran Yapısalcılığın geldiği kapalı dilbilimsel yönelimlerin somutlaştırdığı geleneksel kapalı dil algısı çürütülmeye çalışılacaktır. Yapısalcılık, bu çalışmada dil ile ilgili benimsenen ve onun çevresinde olanlardan etkilenen ve onu etkileyen açık bir sistem olması bakımından ele alan açık algının tersidir. Burada, dili sadece bir iletişim aracı olarak görmenin ötesine geçilir ve daha önce zikredildiği gibi onun kültür ve medeniyet üreticisi, kimliğin ve onunla ilgili değerlerin, sembollerin, adetlerin, davranışların ve canlı beşerî bir toplum dışında gerçek anlamda var olması mümkün olmayan diğer olguların yaratıcısı olduğu görüşüne yükselinir.

Anahtar Kelimeler:

Arap Dili, Kimlik, Medeniyet, Toplum, Kültür, Sosyolinguistik, Dil Güvenliği.

المعاينة الأولية
الحجاج اللغوي بين النظرية والتطبيق آيات من سورة آل عمران نموذجا

Dr. Öğr. Üyesi Mokhtar Hoceini, Uygulama ile Teori Arasında Dilsel Argümantasyon

Al-i Imran Suresi'nden Ayetler Örneğinde  .......65-92

 

Özet:

Bu çalışma, çağdaş dilbilimsel çalışmalardaki Argümantasyon sorununu ve onun metin konuşturmasında ne derece aktif olduğunu teorik yönden hareketle Kuran metinlerindeki tezahürlerine ulaşarak araştırmaya çalışıyor. Bunu yaparken Âl-i İmrân suresinden bazı ayetler vasıtasıyla analitik metodun mekanizmalarına ve edimbilim uygulama düzenlemelerine dayanıyor. Metinlerin arkasındaki gerçek anlamları ortaya çıkaran ve onlardan uzaklaştırmayan bir diyalog yolu kullanılıyor. Metnin özgürlüğünü ve özelliğini koruyacak bir açıyla görüntüyü sunmayı tercih ediyor. Bu çalışma amacı delil getirmek olan Itnâb üslübuyla ve Hıristiyan ve Yahudilerden muhaliflerine (Ehl-i kitap ve Benî İsrâîl) sıfatlarıyla hitapla ön plana çıkan Medenî ayetlerin örneğinde etki alanlarının gözlemidir. Söz konusu sıfatların konuyla ilgili durumu ifade eden sıfatlar oldukları düşünülür. Özellikle de sıfatlar birbirini zıt olarak takip ettiğinde eylemi aynı hitap içerisind ilk sıfata aykırı kılar. Bu durum alıcıyı seçme ve karşılaştırma durumunda bırakır ve ondan yeni bir görüş doğar. Onda konuşucunun durumunu, muhatapların sınıflandırılması, aşamalı başka niteliklerin doğması ve muhatabın yargılardan hak ettiğine yönlendirme vardır.

Anahtar Kelimeler:

 Argümantasyon, Dil, Kur’ân, Ehl-i Kitap, Belağat

المعاينة الأولية
سيميولوجا الصورة الإشهارية ودينمامية التأويل

Dr. Öğr. Üyesi Mustapha Haffad, Reklam Görselinin Semiyolojisi ve Yorumun Dinamikleri ............93-111

 

Özet:

Bu çalışma, görseli ve içerdiği anlamsal süreçlerdeki, bir evrene göre çalışan sonsuz işaretleri derinden gözlemlemeye çalışıyor. Bu anlamsal süreçlerin içinde yorum eylemi, semiyoloji kavramının önemli bir yönü olması itibariyle anlamsal eylemi zenginleştiren referanslara mahkum olur. Bu yorumlayıcıdan diğerine geçişte  görselin veya işaretin sınırı olmayan anlamlar kazandığını ispatlamaktadır. Böylece bu ona, söylemeye alışık olmadığı şeyleri söylemesi için muazzam bir güç verir.

Reklam eyleminin iletişim teorisine ait olduğunu kabul edersek, bu eylem ile dilbilimsel olan ve olmayan sistemler arasında ikonik görsel bileşenleri ile yakın bir bağlantı kurmamız gerekir. Bu birleşimi bir bilgilendirme aracı olarak alırsak, reklam hitabı, iletişim ve reklam bilimleri arasında bir meyve ve insan bilimleriyle bilişsel alanlar arasındaki kollardan biri olarak kalır. Reklam değerlerinin özeti, iktisadi, siyasi ve bazen ideoloik hedeflere hizmet etmek için dilbilimsel ifadelerin tamamlanmasına benzer bir şekilde mesajların elde edilmesidir. Buna dayanarak, antropolojik kültürel özelliklerle işaretlenmiş araçlarla ve ikna edici mekanizmalarla desteklenen baskılar şeklinde bilgi iletişiminde sağlam stratejiler vardır.

 

Anahtar Kelimeler:

Reklam Görseli, Anlam, Edimbilim, Göstergebilim, Yorum.

المعاينة الأولية
الشخصيات السردية في رواية سيدات القمر للأديبة العمانية جوخة الحارثي مقاربة سيميائة

Doç. Dr. Said Amouri, Ummanlı Yazar Joukha Al-Harthi'nin Romanındaki “Seyyidâtü’l-KamerAnlatı Karakterleri, Göstergebilimsel Yaklaşım .....113-135

 

 Özet:

Arap feminist yazıları ve özellikle de Umman feminist yazıları, son yıllarda kurgu anlatımının zenginliği için bir model sayılır. Çünkü öncüleri, hikaye unsurlarını sanatsal bir kalıpta eriten yüksek tekniklerle, alıcı etkileşim imkanlarına sahip entelektüel bakışlar sunan kurgusal sanat oluşturma gücü kazandılar. Bu durum Umman feminist anlatımını Arap anlatısında ön plana çıkarır.

Bu, Ummanlı romancı Joukha Al-Harthi'nin Seyyidâtü’l-Kamer’inin karakterlerindeki çalışmamızı sunmak için önemli bir görüntüdür. Anlatı karakterlerini göstergebilimsel bir yaklaşımla sunuyoruz. Bu sayede anlatıya hakim olan görüşü tanımaya çalışıyoruz. Bu görüş, anlatı dilindeki işaretsel unsurlarla bir dizi biçimsel ilişkiyle belirlenen kurgusal karakterin, anlatıda dönüşüm geçiren göstergesel bir işaret olmasından hareketle, kadının anlatıcının kurgusal sesine bürünmesi vasıtasıyla entelektüel ve psikolojik durumlarını temsil etmesi yoluyla erkeğe dair bakış açısını sunmasıdır. Bunun için göstergebilimsel uygulama araçlarını etkisel örnekler gibi uygulamaya, anlatı dili düzeyindeki yüzeysel ilşkileri takip etmeye ve karakterlerin okunmasında derinleşmeye çalıştık.

 

 Anahtar Kelimeler:

Seyyidâtü’l-Kamer, Göstergebilim, Karakterler, Feminist Roman.

المعاينة الأولية