Hakemlik Değerlendirme
*مدى توافق البحث مع السياسة العامة للمجلة - Makalenin derginin genel politikası ile uyumluluk derecesi - The extent of article compatibility with the general policy of the journal *
* السياسة العامة للمجلة تعني تعلق البحث المطروح للتقييم بأحد اتجاهات دراسة اللغة العربية دراسة أكاديمية، والتزامه معايير البحث العلمي وأخلاقياته المتعارف عليها في الأعراف الأكاديمية
مدى دقة العنوان من حيث مناسبته لفكرة البحث ومحتواه - Başlığın makalenin fikri ve içeriği ile uygunluğu bakımından doğruluğu - The accuracy of the title in terms of its relevance to the idea and content of the article *
مدى كفاية الملخص في التعبير عن محتوى البحث - Özetin makalenin içeriğini ifade etme yeterliliği - The sufficiency of the abstract to express the content of the article *
مدى تميز البحث بالجدة والابتكار في بابه - Makalenin konusu özgünlük derecesi - The extent of the article novelty and innovation in its domain *
مدى تناسب الكلمات المفتاحية مع محتوى البحث - Anahtar kelimelerin makalenin içeriğine uygunluk derecesi - Relevance of the keywords to the article content *
مدى كفاية البحث للفكرة أو للمشكلة التي يعالجها - Makalenin ele aldığı fikir veya problemi ne derece kapsadığı - Comprehensiveness of the article for the idea or issue it addresses *
مدى دقة الصياغة اللغوية في البحث في التعبير عن محتواه - Makalede kullanılan dilin içeriği ifade etmedeki doğruluk derecesi - Accuracy of the linguistic formulation of the article in expressing its content *
مدى توافق محتوى البحث مع المشكلة التي يطرحها - Makalenin içeriğinin ortaya attığı problem ile ne derece uyumlu olduğu - The extent to which the article content corresponds to the issue it addresses *
مدى مناسبة المنهج الذي اعتمده البحث لموضوعه وكفايته له - Makalenin dayandığı yöntemin geçerliliği ve konusu için yeterliliği - The validity and adequacy of the approach adopted by the article for its topic *
مدى كفاية المصادر والمراجع العلمية المستخدمة في البحث - Makalede kullanılan bilimsel kaynakların ve referansların yeterlilik derecesi - The adequacy of the scientific sources and references used in the article *
مدى إضافة البحث للحقل المعرفي الذي ينتمي إليه - Makalenin ait olduğu literatüre katkı düzeyi - The extent to which the article adds to the knowledge field it belongs to *
مدى التزام البحث بمعايير البحث العلمي وضوابطه - Makalenin bilimsel araştırma kriterlerine ve kurallarına ne ölçüde bağlı olduğu - Article commitment to scientific research standards and regulations *
مدى دقة المصطلحات والمفاهيم العلمية الواردة في البحث - Makalede geçen bilimsel terim ve kavramların doğruluk derecesi - Accuracy of the scientific terms and concepts included in the article *
مدى تحقيق البحث للأهداف المرجوة منه - Makalenin kendisi için belirlenen hedefleri gerçekleştirme düzeyi - The extent to which the article achieved the goals set for *
مدى منطقية النتائج التي توصل إليها البحث - Makalenin ulaştığı bulguların mantıklılığı - The logic of the findings of the article *
نتيجة التقييم والتحكيم - Değerlendirme Sonucu - The result of the evaluation *
تكتب الأسماء العربية إضافة إلى اللغة العربية بالحروف الإنجليزية أيضا *

Maximum file size: 5MB